Árneshreppur samþykkir á ný deiliskipulag tengt Hvalárvirkjun

18/03/2019

Hreppsnefnd Árneshrepps hefur nú samþykkt öðru sinni tillögu að deiliskipulagi hreppsins vegna rannsókna fyrir Hvalárvirkjun. Nefndin fundaði á miðvikudag í síðustu viku og tók fyrir og samþykkti tillögu skipulagsnefndar hreppsins um málið. Deiliskipulagið, sem var fyrst samþykkt í lok september 2018, fer nú aftur til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun. Hefja þurfti ferlið upp á nýtt þar sem fyrra skipulagið var auglýst tveimur dögum of seint í Stjórnartíðindum.

Ef engar frekari tafir verða í ferlinu, og framkvæmdaleyfi er gefið út í framhaldi af auglýsingu í Stjórnartíðindum, ættu undirbúningsframkvæmdir að geta hafist í sumar.

Breytingar vegna undirbúningsframkvæmda

Breytingarnar á deiliskipulaginu nú felast einkum í afmörkun tímabundinnar lóðar og byggingarreits fyrir starfsmannabúðir og vinnusvæði, afmörkun og umfangu efnistökusvæða ásamt vegum innan svæðisins og tengingu við þjóðveginn í Ófeigsfirði. Veglagning áleiðis upp á Ófeigsfjarðarheiði er nauðsynleg svo hægt sé að taka kjarnasýni úr jarðlögum til rannsókna og huga að frekari undirbúningi jarðgangagerðar vegna virkjunarinnar.

Unnið að seinni hluta breytinga

Samhliða þessum breytingum á deiliskipulagi er unnið að gerð seinni hluta tillagna um breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi Árneshrepps. Þar er um að ræða frekari veglagningar og staðsetningu stíflna og annarra virkjunarmannvirkja ásamt legu háspennulína og jarðstrengja. Stefnt er að því að þær tillögur fari í kynningu með vorinu. Of snemmt er að segja til um hvenær þær fara til meðferðar hjá Árneshreppi.

Í seinni hluta skipulagstillagnanna er gert ráð fyrir nýjum vegi af Eyrarhálsi áleiðis niður í Ingólfsfjörð ásamt nýjum vegi frá Húsa að Hvalá. Breyting er gerð á legu háspennulínu/jarðstrengs frá því sem er á gildandi aðalskipulagi og áætlað að hann liggi yfir Ófeigsfjarðarheiði áleiðis yfir í Ísafjarðardjúp. Í deiliskipulagstillögunum er auk þessa gerð nánari grein fyrir staðsetningu stíflna og annarra mannvirkja tengdum Hvalárvirkjun.