Grænt ljós frá Skipulagsstofnun

3/06/2019

Hreppsnefnd Árneshrepps getur nú auglýst deiliskipulagstillögu vegna Hvalárvirkjunar á nýjan leik en Skipulagsstofnun hefur tilkynnt hreppnum með bréfi að stofnunin geri ekki athugasemdir við auglýsingu skipulagsins. Um leið og auglýsing birtist í Stjórnartíðindum öðlast skipulagið gildi og í framhaldinu getur Árneshreppur gefið út framkvæmdaleyfi til VesturVerks vegna undirbúningsrannsókna við Hvalá.

Langt og strangt ferli

Ferill þessa máls er langur og strangur en skemmst er að minnast þess þegar sama deiliskipulagstillaga birtist í Stjórnartíðindum um miðjan október á síðasta ári - tveimur dögum of seint. Ekki má líða meira en eitt ár frá því að umsagnarfrestur um skipulag rennur út þar til það öðlast gildi með auglýsingu. Því varð að hefja umsagnarferlið um deiliskipulagstillöguna á nýjan leik með tilheyrandi töfum og kostnaði. Hefur allt verkefnið nú tafist um allt að níu mánuði, ef talið er frá þeim tíma þegar Skipulagsstofnun gaf grænt ljós á skipulagið í fyrri umferð síðastliðið haust.

Undirbúningsrannsóknir næsta skref

Deiliskipulagið nú nær yfir framkvæmdir vegna undirbúningsrannsókna fyrir Hvalárvirkjun, en ekki framkvæmdir við virkjunina sjálfa. Þær fara í skipulagskynningarferli á næstu vikum. Sá hluti sem nú er til auglýsingar fjallar um vinnuvegi, starfsmannabúðir fyrir allt að 30 manns, vinnusvæði, fyrirkomulag rannsókna og efnistöku- og haugsvæði. Eins og fram kemur í bréfi Skipulagsstofnunar voru örfáar breytingar gerðar á skipulaginu við samþykkt hreppsnefndar í mars síðastliðnum, flestar til frekari skýringar en einnig var settur ítarlegri fyrirvari um fornleifaskráningu sem eftir er að gera á hluta framkvæmdasvæðisins.

Fjögurra vikna dráttur

Í úrskurði sínum biðst Skipulagsstofnun velvirðingar á því að dregist hafi að yfirfara deiliskipulagið og segir það skýrast af verkefnaálagi og tímabundinni manneklu hjá stofnunni. Skipulagsstofnun ber að afgreiða erindi sem þessi innan þriggja vikna frá því að öll gögn hafa borist. Sjö vikur eru liðnar frá því að Árneshreppur skilaði öllum gögnum inn og hefur því afgreiðsla Skipulagsstofnunar tafist um fjórar vikur.

Sótt um framkvæmdaleyfi

Næstu skref eru þau að hreppsnefnd Árneshrepps auglýsir skipulagið í B-deild Stjórnartíðinda og að því búnu getur hreppsnefnd tekið fyrir umsókn VesturVerks um framkvæmdaleyfi á grundvelli hins nýja skipulags. Þegar framkvæmdaleyfi hefur verið gefið út er hægt að hefja undirbúning en óvíst er hvort sumarið nýtist til margra hluta þar sem veður norður í Árneshreppi geta verið válynd, jafnvel snemma að hausti og því ekki hægt að sjá fyrir hversu lengi fram eftir hausti verður hægt að halda vinnuhópum við störf. Fyrst verður hafist handa við lagfæringar á veginum úr Norðurfirði í Ófeigsfjörð ásamt því að koma upp brú yfir Hvalá.