Staðreyndir um rafmagn á Vestfjörðum

5/07/2019

Í þeirri miklu umræðu sem nú er um fyrirhugaða virkjun Hvalár í Ófeigsfirði er mikilvægt að staðreyndum sé haldið til haga og farið sé með rétt mál. Nýverið tók Vestfjarðastofa saman nokkrar staðreyndir um rafmagn á Vestfjörðum sem varpa ljósi á stöðu raforkumála í fjórðungnum. Ljóst er að aukin vinnsla raforku innan Vestfjarða er ein helsta forsenda þess að tryggja betur raforkuöryggi í landshlutanum og skapa grundvöll fyrir vöxt í atvinnulífi á Vestfjörðum.

Á vef Vestfjarðastofu segir:

Staðfest er að aukin eftirspurn verður eftir orku á Vestfjörðum vegna fjölbreyttrar starfsemi, svo sem kalkþörungavinnslu, fiskeldis, ferðaþjónustu og fjölgunar íbúa, samhliða auknum umsvifum í öðrum atvinnugreinum. Slík uppbygging er háð því að afhendingaröryggi og aðgangur að aukinni orku sé fyrir hendi.

Nýr tengipunktur við meginflutningskerfi raforku skiptir lykilmáli fyrir möguleika á hringtengingu rafmagns á Vestfjörðum og er forsenda aukinnar orkuframleiðslu á svæðinu. Landsnet áætlar að kostnaður við tengipunktinn, sem staðsettur verður innst í Ísafjarðardjúpi, verði um fimm milljarðar króna og að framkvæmdin borgi sig upp á 40 árum. Í nýjum skýrslum frá Landsneti kemur fram að án Hvalárvirkjunar eru ekki taldar markaðslegar forsendur fyrir uppbyggingu á nýju tengivirki og nýju flutningskerfi raforku á vegum Landsnets til og frá Vestfjörðum.

Helsti vandi Vestfirðinga í raforkumálum er afhendingaröryggi orkunnar en Vestfirðir eru ekki sjálfbærir í orkuframleiðslu þar sem aðeins 60% af orku sem notuð er í fjórðungnum er framleidd á svæðinu. Valkostir til að auka afhendingaröryggi eru fleiri varaflsstöðvar, fjölgun virkjana eða hringtenging raforku.

Vestfjarðastofa hefur látið taka saman staðreyndir um rafmagn á Vestfjörðum sem finna má hér. Með því vill Vestfjarðastofa leggja sitt lóð á vogarskálar hófstilltrar umræðu um málefni sem við teljum að skipti Vestfirði miklu máli til framtíðar.

Staðreyndir um rafmagn á Vestfjörðum

Fyrri hluti staðreynda um rafmagn á Vestfjörðum. Útgefið af Vestfjarðastofu.
Fyrri hluti staðreynda um rafmagn á Vestfjörðum. Útgefið af Vestfjarðastofu.
Seinni hluti staðreynda um rafmagn á Vestfjörðum. Útgefið af Vestfjarðastofu.
Seinni hluti staðreynda um rafmagn á Vestfjörðum. Útgefið af Vestfjarðastofu.