Fréttir

8/02/2018

Umræða um vindmyllur sem valkost í orkuframleiðslu á Íslandi fer vaxandi. Spurt er hvort vindmyllugarðar geti komið í stað vatnsaflsvirkjana, t.a.m. í stað Hvalárvirkjunar á Ströndum. Til að átta sig á umfangi slíkra garða er gott að glöggva sig á samanburði Hvalárvirkjunar, sem verður 55 MW að stærð, við mögulegan vindmyllugarð með samsvarandi framleiðslugetu.

Við hönnun og staðarval vindmyllugarðs þarf að miða við bæði veðurfarslegar aðstæður til orkunýtingar og áhrif mannvirkja á umhverfið, þannig að hámarksframleiðsla náist með sem minnstum umhverfisáhrifum.

2/02/2018

Þegar rætt er um Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði er því haldið fram af ýmsum að búið sé að ráðstafa allri raforku frá virkjuninni til stóriðju utan Vestfjarða. Það er rangt. VesturVerk er eigandi Hvalárvirkjunar og fyrirtækið hefur enga samninga gert um sölu á raforku frá fyrirhugaðri virkjun enda er langt í að hægt verði að gangsetja hana. Ef bjartsýnustu áætlanir ganga eftir yrði það í fyrsta lagi að fjórum árum liðnum. HS Orka, sem er meirihlutaeigandi í VesturVerki, hefur þaðan af síður gert sölusamninga um orku frá Hvalá enda mun HS Orka ekki gera slíka samninga. Einungis VesturVerk getur gert samninga um sölu orku frá Hvalárvirkjun.

31/01/2018

Hreppsnefnd Árneshrepps samþykkti á fundi sínum í gær fyrri hluta tillagna VesturVerks að breytingu á aðal- og deiliskipulagi hreppsins vegna fyrirhugaðrar Hvalárvirkjunar. Þrír fulltrúar greiddu atkvæði með breytingunni en tveir voru á móti. Breytingarnar lúta að vinnuvegum, efnistökustöðum og staðsetningu vinnubúða. Skipulagsbreytingin verður send til Skipulagsstofnunar sem hefur fjórar vikur til að staðfesta hana. Stofnunin getur synjað eða frestað gildistökunni en slíkt er sjaldgæft.

30/01/2018

Hreppsnefnd Árneshrepps fundar í dag um breytingar á aðal- og deiliskipulagi hreppsins. Þar verður tekinn fyrir fyrri hluti tillagna VesturVerks að skipulagsbreytingum vegna Hvalárvirkjunar en þær lúta að vinnuvegum, efnistökustöðum og staðsetningu vinnubúða. Síðari hluti skipulagstillagna VesturVerks vegna virkjunarframkvæmdanna verður lagður fram til kynningar á vormánuðum.

Fyrir hreppsnefndinni liggja einnig tvö erindi VesturVerks sem snúa að mögulegum hitaveituframkvæmdum í hreppnum ásamt tillögum að samfélagsverkefnum, sem VesturVerk lýsir sig reiðubúið að ráðast í verði af virkjunarframkvæmdum. Óvíst er hvort þau erindi verða tekin fyrir á fundinum í dag.

25/01/2018

Á vefsiðu Landsnets er að finna áhugavert yfirlitskort sem sýnir í rauntíma heildarflutning raforku um flutningskerfi Landsnets. Kortið er hreyfanlegt og sýnir hve mikið afl er flutt frá einum stað til annars á hverjum tíma. Á köldum janúardegi 2018 er flutningur afls inn á Vestfirði ríflega 30MW.

Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Næsta